Öteki bir eğitim mümkün

Türkiye’de eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar yeni bir husus olarak karşımızda duruyor. Bu sıkıntıya Covid-19 salgını periyodunda yaşananlar üzere yakın vakitli hususlar da, 1999 yılında yürürlüğe giren “kat sayı uygulaması”nın uzun vadeli sonuçları da dahil edilebilir. Ulusal Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye’de Eğitimi Tekrar Düşünmek kitabında bu sıkıntılara bütüncül biçimde bakarak geleceğin gayelerini belirliyor. Bilhassa son 20 yılda yapılanların sorunun temeline ne ölçüde indiğini anlatarak, buradaki hasarı nasıl güzelleştirdiğine vurgu yapıyor. Atılan adımların daha güzel anlaşılmasını hedefleyen kitap, eğitim sistemindeki bütüncül ilerlemeyi de gözler önüne seriyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

“Güzel ülkemin fedakâr öğretmenlerine” ithafıyla açılan yapıtta Prof. Dr. Özer, kitabın sayfaları boyunca uzun vakittir konuşulan pek çok sıkıntıya ve hususa değiniyor. Bunların ortasında Türkiye’de eğitimin demokratikleşmesi, kız çocuklarının okula ulaşma imkânları, imtihan baskısı, okullar ortasında muvaffakiyet farkı, ıslahatlara yahut iyileştirmeler… Kitabın birinci kısmında eğitim sistemimizin problemlerine derinlemesine bakış kelam konusuyken, ikinci kısımda bu problemlerle ilgili atılan adımlara ve iyileştirmelere dikkat çekiliyor.

Türkiye’de Eğitimi Yine DüşünmeknMahmut ÖzernVakıfbank Kültür Yayınların2022/179 sayfa

Özer, Türkiye’deki eğitim sisteminin milletlerarası araştırmalarda öne çıkan başarılarına da dikkat çekerken bilhassa 1999 yılında başlayan “kat sayı uygulamasının” eğitimde eşitsizliğe ön açarken, meslek eğitimi adeta travmaya sokarak, direkt iş gücü piyasasını nasıl etkilediğine de vurgu yapıyor. Bu noktada da yaşanan sıkıntıların dört nokta üzerinden ilerlenerek iyileştirildiğine ve iyileştirileceğine değiniyor. Bu dört noktayı kısaca şöyle anlatabiliriz: Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen öğretmenlerdir ve onlar için geliştirilecek her türlü dönüşüm ve güzelleştirme eğitim sistemini direkt olumlu etkileyecektir. İkinci olarak okul öncesi yaş kümesinin okullaşması, üçüncü adım okullar ortasındaki imkân farkını azaltmak, dördüncüsü ise mesleksel eğitimi güçlendirmek. Kitap, eğitimin daha kaliteli hale gelmesine ve bu bahis etrafındaki sıkıntılara bütüncül bakabilmeye katkı sağlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.